Informationsbrev oktober

Höststädning söndag 15/10:

Vi samlas kl.12:00 för att med gemensam kraft göra fint på föreningens gårdar. På hösten har vi rutin att sätta vårlökar i rabatterna och i år har vi även tagit in hjälp med att städa Cykel/Barnvagnsrum och källare. Korvgrillning och fika utanför lokalen vid Tunnlandsvägen 31-35.

Containrar för grovsopor finns utställda mellan den 13 – 16 oktober. OBS! EJ Elektronik.

Städning och upprensning av cykelförråd och gemensamma källarytor:

I samband med höststädning ska städning av cykelförråd och källargångar genomföras av Mälarö Städ, en underentreprenör till TEOGE under v 42. För att underlätta städningen behöver vissa förberedelser göras av alla boende, dessa förberedelser ska vara klara den 15:e oktober, se nedan

För cykelförråd gäller:

– Markera din cykel med namn, lägenhetsnummer och (OBS VIKTIGT!) årtal 2017

– Lås inte fast din cykel i cykelrummet under v 42, allt ska gå att flytta.

– Omarkerade cyklar städas bort.

För källare gäller:

– Alla golvytor ska vara fritt tillgängliga och personliga persedlar ska förvaras i det egna lägenhetsförrådet

– Föremål som inte ska förvaras i gemensamma källarutrymmen (allt) kommer att städas bort

Balkongprojektet:

Tredje veckan i oktober kommer Balcona att börja resa ställningar inför balkongbygge i vinter, de som berörs är boende på Tunnlandsvägen 55-59 och 67-71.

Ombyggnaden av pizzerialokalen:

Arbetet fortgår med bygglov och projektering.

Parkering Tunnlandsvägen 35:

Arbetet fortgår med marklov och projektering.

Mvh Styrelsen