Månadsbrev oktober 2018

Information från BRF Tunnan 10

 

Infobrev oktober 2018

Viktig information om din Hemförsäkring: Med anledning av att den kollektiva Bostadsrättsförsäkringen som föreningen hittills bekostat alla medlemmar, kommer att försvinna för äldre fastigheter som vår. Därför måste samtliga medlemmar att från den 1 januari 2019 att själva få bekosta den delen. Kontakta ditt försäkringsbolag redan nu och koppla på bostadsrättstillägget från 1/1 2019.

Höststädning: söndag 21 oktober planerar vi för höststädning. Ett antal Containrar ställs ut på föreningens gårdar för uppsamling av grovsopor. OBS! EJ ELEKTRONIK! Från torsdag 18/1 – måndag 22/10 finns containrarna på plats.Vi träffas vid föreningslokalen bakom Tunnlandsvägen 31 kl.12:00 och kör på så länge vi orkar eller fram till kl. 16:00. Korvgrillning med fika och varm dryck utanför lokalen från ca kl.14:00.

Varmt välkomna!

Öppna fönster och dörrar i trapphus: Styrelsen vill påminna om att inte ställa upp porten för att sedan låta den stå öppen nattetid. Visst kan man behöva ställa upp och vädra ibland men bra om vi hjälps åt att hålla stängt. Det är inte tillåtet att öppna fönster i trapphusen utan att de är förankrade. Fönsterstop i metall ska monteras på samtliga fönster i trapphusen inom kort.

Facebooksida: Styrelsen har startat en Face Bookgrupp åt föreningen, här kommer vi presentera information och vi kan ge varandra tips. Sök på Brf Tunnan 10. Välkomna!

 Motioner inför stämma: Styrelsen vill påminna om möjligheten att lämna in motioner inför stämman i vår. Medlem som vill få ett ärende behandlat vid stämman skall skriftligen framställa sin begäran senast den 15 januari. Maila info@tunnan10.se eller posta brev till Berenika Westerlund, Tunnlandsvägen 75, 168 36 Bromma.

Pågående projekt i föreningen: Lite information om vad som pågår i styrelserummet just nu är att vi undersöker möjligheten till solceller på föreningens tak. Parkeringen på Tunnlandsvägen 35 utökas med ytterligare en parkeringsplats. Pizzerialokalen och lokalen i port 59 väntar fortfarande på bygglov.

Felanmälan: Styrelsen vill påminna om att felanmälan gällande er lägenhet eller fastigheten görs till TEOGE, avifrågor eller registerutdrag kontakta Fastum. Kontaktuppgifter på tavlan i porten eller på www.tunnan10.se

 

Hälsningar styrelsen