Obs! Hyresavier sena

Vår ekonomiska förvaltning tas efter årsskiftet över av TEOGE, inbetalningsavier för avgift och hyra kommer delas under veckan.

Hälsningar Styrelsen