Månadsbrev april 2020


Månadsbrev april 2020

Källsortering matavfall: Låsta skåp för matavfall finns utplacerade på gårdarna 73-77, 61-65, 49-53, 37-41, hoppas att det källsorteras flitigt i var mans hem, eller att ni snart ska komma igång – Obligatorisk matsortering kommer att bli verklighet från 2023.

Nyckel till skåpet är föreningens gamla portnyckel, märkt med P om någon har den kvar, om inte så kan ni beställa nyckel via felanmälan hos TEOGE. Papperspåsar finns för påfyllning i tvättstugorna, alternativt gör en beställning via felanmälan hos TEOGE.

Byte ekonomisk förvaltning: Föreningen har vid årsskiftet lagt hela förvaltningen hos TEOGE, anledningen till det är framför allt att få en helhetsbild av ekonomi och teknik tillsammans.

Felanmälan: Felanmälan gällande bostad eller fastigheten görs till TEOGE, https://www.teoge.se/felanmalan

Avifrågor och registerutdrag: Hanteras av servicegruppen och kan nås

vardagar 07:00 – 16:00 på telefonnummer 08-410 828 50

Årsstämma:  Årsstämman är i år bokad till den 9 juni kl 18:00 i Kyrkan vid Brommaplan, separat kallelse kommer i brevlådan tillsammans med Årsredovisning och revisionsberättelse.

Med anledning av läget i samhället och Hälsomyndighetens rekommendationer, återstår det att se om vi kan hålla stämman enligt plan.

Sommartider:  Nu kommer den tid när vi vistas ute mer, tänk på ordningsregler och visa hänsyn till dina grannar.

Trädgårdsprojektet: Det arbete som påbörjades förra sommaren fortsätter i år, det finns massor att ta tag i för den som önskar. Ni som är intresserade av att engagera Er, ta ett större ansvar och påverka utemiljön där ni bor, hör av er till info@tunnan10.se  eller så träffas vi på städdagen söndag 26 april – Välkomna!


Trapphusrenovering: Som flera av Er har noterat renoveras trapphusen löpande och de flesta är redan klara, några trapphus återstår – Avisering från Strömgrens Måleri sätts upp i porten när renovering är planerad.