Ekonomisk förvaltning

Fr.o.m. 2020-01-01 tar Teoge över vår ekonomiska förvaltning. Om du har frågor angående hyror och avgifter är det dem du ska kontakta.

Kontaktuppgifter:

Förvaltnings AB Teoge
Box 190 65
167 19 Bromma
08-410 828 50
www.teoge.se
info@teoge.se