Smalhus

BRF Tunnan 10 ligger i Åkeslund ligger ca 8 km väster om Stockholm city.

Åkeslund började bebyggas med bostäder under början av 1940-talet. Bebyggelsen består uteslutande av flerfamiljshus och området karaktäriseras av sina tidstypiska smalhus i rött tegel, vilket föreskrevs i stadsplanen som togs fram på 1930-talet.

Åkeslund betraktas som ett av de mer välbevarade smalhusområdena.