Köpa och sälja

Här får du lite tips, råd och information.

För dig som säljer

  • Säg upp elabonnemang
  • Flytta bredband- och TV-abonnemang- Upplys om eventuella fel i bostadsrätten.
  • Du ska anmäla till styrelsen när försäljningen är klar och den tillträdande ska godkännas av styrelsen.
  • Du kan anlita valfri mäklare, men ta gärna också tidigt kontakt med Driftia och våra ekonomiska förvaltare, Brolin Ombildning & Förvaltning AB – det är mycket som ska ordnas med nycklar, eventuell pantsättningshantering osv.

För dig som köper

Överlåtelseavtal: Om du köper en bostadsrätt via mäklare så är det denne som upprättar överlåtelseavtalet, om du köper direkt från säljaren är det denne som upprättar överlåtelseavtalet.

Pant: Om bostadsrätten är belånad och pantsatt så rekommenderas att du och säljaren träffas på banken för att slutföra affären för att lösa eventuella lån och överlämna överenskommet belopp. Intyg om avnoterad pant ska bifogas avtalet.

Demokrati: Föreningens verksamhet styrs av stadgar som kan hittas här. En gång om året hålls ordinarie årsstämman där alla medlemmar har rätt att närvara och rösta om de beslut som ska fattas. Du kan som medlem lägga förslag till årsstämman genom att skriva en motion.

Avgift: Det finns inga planerade avgiftshöjningar.

Barnvagnar: Enligt brandföreskrifterna är det förbjudet att förvara brandfarliga och skrymmande föremål, exempelvis barnvagnar, som står i vägen för evakuering och räddningsinsatser. Föreningen har flera barnvagnsförråd.

Stambyte och totalrenovering av fastighet: 2004 var alla lägenheter och fastigheten totalrenoverade och stambytta.