Kontakt och styrelsen

Vill du kontakta styrelsen så kan du maila oss på info@tunnan10.se.

Styrelsemedlemmar

  • Harriet Andersson (styrelseordförande)
  • Peter Fristedt
  • Daniel Larsson
  • Claes Järvman
  • Sara Håkansson

Suppleanter