Försäkring

Föreningen har fastigheten försäkrad hos Länsförsäkringar.

Medlemmarna bör teckna en separat hemförsäkring med bostadsrättstilläggBostadsrättstillägg är ett tillägg till den vanliga hemförsäkringen med skydd för fast inredning i lägenhet, t.ex. badrum eller kök.

OBS! Den kollektiva bostadsrättsförsäkringen, a.k.a. bostadsrättstillägg, som föreningen hittills bekostat alla medlemmar, kommer att försvinna fr.o.m 1/1-2019. Anledningen är att mer eller mindre alla försäkringsbolag har valt att inte längre erbjuda denna type av försäkring till bostadsrättsföreningar med äldre fastigheter. Därför måste samtliga medlemmar själva teckna och bekosta en sådan försäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag redan nu och koppla på bostadsrättstillägget till din hemförsäkring från 1/1-2019.

Om en brist eller skada upptäcks i fastighetens mark eller byggnad ska det omgående meddelas till styrelsen.