Resultat från Årsstämman 2021

Hej kära grannar!

Vi har genomfört årsstämman enligt plan den 30 juni och vi vill därmed kommunicera reusultatet från denna till er.

Summerat från årsstämman

  1. Av 130 lägenheter så röstade totalt 60 lägenheter, dvs. 46%, i den digitala förhandsröstningen. Tack för att ni tog er tid att rösta, det är väldigt uppskattat (och viktigt) att ni gör er röst hörd.
  2. Samtliga punkter på dagordningen som inte nämns specifikt nedan godkändes av stämman via den digitala omröstningen.
  3. Punkt 10 – stämman beviljade ansvarsfrihet för samtliga styrelsemedlemmar var för sig
  4. Punkt 12 – Harriet Andersson, Peter Fristedt, Daniel Larsson, Claes Järvman och Sara Håkansson valdes till styrelse av stämman till ordinarie styrelseledamöter. Det betyder att styrelsen med Sara har fått ytterligare en ordinarie ledamot.
  5. Punkt 14 – Jonas Wik och Karin Järvman valdes av stämman till valberedning.
  6. Punkt 15 – Stämman godkände förslaget till nya stadgar, som nu har godkänts i två efterföljande stämmor. Detta innebär att vår förening nu har uppdaterade stadgar.
  7. Punkt 16 – Stämman godkände förslaget med att pizzerialokalen återgår till restaurangverksamhet enligt det bifogade förslaget.
  8. Punkt 17-19 – Stämman beslutade att avslå samtliga tre, bifogade motioner.

Vi i styrelsen önskar alla en riktigt skön sommar!