Teknisk förvaltning och felanmälan

Föreningen har anlitat Förvaltnings AB Teoge som teknisk förvaltare.

 

Kontaktuppgifter:

Förvaltnings AB Teoge
Box 19065
167 19 Bromma

 

08 410 828 50
www.teoge.se
info@teoge.se

 

Besöksadress:
Adolfsbergsvägen 31
168 66 Bromma

 

Felanmälan

Se: Felanmälan