Månadsbrev november 2018

Månadsbrev november 2018

Viktig information om din Hemförsäkring: Med anledning av att den kollektiva Bostadsrättsförsäkringen som föreningen hittills bekostat alla medlemmar, kommer att försvinna för äldre fastigheter som vår. Därför måste samtliga medlemmar själva bekosta den delen. Kontakta ditt försäkringsbolag redan nu och koppla på bostadsrättstillägget från 1/1 2019.

Glöggmingel 13/12: Nytt för i år är att styrelsen bjuder in Alla boende i Brf Tunnan 10 till luciaglöggmingel. Välkomna förbi föreningslokalen bakom Tunnlandsvägen 31 från kl 16:00 och mingla med styrelsen, fastighetsskötare och dina grannar. Vi bjuder på varm glögg, något att äta, och värmer oss vid elden. Mer information kommer upp när vi närmar oss. Varmt välkomna!

Säkra ditt hem: Under den mörka årstiden kan det vara bra att skaffa sig tidstyrd belysning i lägenheten och i fönster som en bra, billig och snabb säkerhetsåtgärd. Mycket information finns på nätet angående hur man kan skydda sig, se bifogade länkar nedan. https://gds.se/inredning/sakerhet/inbrottssakerhethttps://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/

Utöver att se över belysning rekommenderar styrelsen att ta bort insynsskydd från balkongräcket under den mörka årstiden för er som har balkong på bottenplan. Insynsskydd gör det svårare att upptäcka inbrottsförsök och ge inbrottstjuven ett enkelt sätt att gömma sig under inbrottsförsöket, t.ex. när folk går förbi.

Tvättstugor: Vi har nu höjt antal möjliga tvättider från 12st /månad till 16st /mån.Har du problem att kommer igång med Aptus webbokning, ställ dina frågor i Facebook gruppen eller till info@tunnan10.se

Parkera på gatan: En påminnelse till alla boende om att försöka parkera så effektiv som möjligt på Tunnlandsvägen, särskilt vid infarterna. Många fler skulle få plats med sina bilar om vi parkerar bättre och med mindre stora luckor mellan bilarna.

Felanmälan: Styrelsen vill påminna om att felanmälan gällande er lägenhet eller fastigheten görs till TEOGE, avifrågor eller registerutdrag kontakta Fastum. Kontaktuppgifter på tavlan i porten eller på www.tunnan10.se

 

Månadsbrev oktober 2018

Information från BRF Tunnan 10

 

Infobrev oktober 2018

Viktig information om din Hemförsäkring: Med anledning av att den kollektiva Bostadsrättsförsäkringen som föreningen hittills bekostat alla medlemmar, kommer att försvinna för äldre fastigheter som vår. Därför måste samtliga medlemmar att från den 1 januari 2019 att själva få bekosta den delen. Kontakta ditt försäkringsbolag redan nu och koppla på bostadsrättstillägget från 1/1 2019.

Höststädning: söndag 21 oktober planerar vi för höststädning. Ett antal Containrar ställs ut på föreningens gårdar för uppsamling av grovsopor. OBS! EJ ELEKTRONIK! Från torsdag 18/1 – måndag 22/10 finns containrarna på plats.Vi träffas vid föreningslokalen bakom Tunnlandsvägen 31 kl.12:00 och kör på så länge vi orkar eller fram till kl. 16:00. Korvgrillning med fika och varm dryck utanför lokalen från ca kl.14:00.

Varmt välkomna!

Öppna fönster och dörrar i trapphus: Styrelsen vill påminna om att inte ställa upp porten för att sedan låta den stå öppen nattetid. Visst kan man behöva ställa upp och vädra ibland men bra om vi hjälps åt att hålla stängt. Det är inte tillåtet att öppna fönster i trapphusen utan att de är förankrade. Fönsterstop i metall ska monteras på samtliga fönster i trapphusen inom kort.

Facebooksida: Styrelsen har startat en Face Bookgrupp åt föreningen, här kommer vi presentera information och vi kan ge varandra tips. Sök på Brf Tunnan 10. Välkomna!

 Motioner inför stämma: Styrelsen vill påminna om möjligheten att lämna in motioner inför stämman i vår. Medlem som vill få ett ärende behandlat vid stämman skall skriftligen framställa sin begäran senast den 15 januari. Maila info@tunnan10.se eller posta brev till Berenika Westerlund, Tunnlandsvägen 75, 168 36 Bromma.

Pågående projekt i föreningen: Lite information om vad som pågår i styrelserummet just nu är att vi undersöker möjligheten till solceller på föreningens tak. Parkeringen på Tunnlandsvägen 35 utökas med ytterligare en parkeringsplats. Pizzerialokalen och lokalen i port 59 väntar fortfarande på bygglov.

Felanmälan: Styrelsen vill påminna om att felanmälan gällande er lägenhet eller fastigheten görs till TEOGE, avifrågor eller registerutdrag kontakta Fastum. Kontaktuppgifter på tavlan i porten eller på www.tunnan10.se

 

Hälsningar styrelsen

 

Månadsbrev april 2017

Månadsbrev  april 2017

Hej alla boende i Brf Tunnan 10!

Viktiga datum för det nya låssystemet:

Cykelförråden nås numera bara med brickan

10/4 Alla lås till källare byts ut.

24/4 Kan ni börja boka tvättider från 1 maj och framåt via det nya bokningssystemet.

1/5 Preliminärt: Entrédörrarnas lås byts ut.

Efter 1/5 hoppas vi att det nya systemet fungerar fullt ut.

Vårstädning:  Söndagen den 23:e april mellan klockan 12-16  är alla boende välkomna att delta i föreningens vårstädning.  Vill man göra en insats innan vårstädningen kan man kontakta någon i styrelsen, det finns trädgårdsverktyg att låna. Vi bjuder på korvgrillning under dagen och hoppas på vackert väder!Källsorteringen: Som vi nämnt tidigare har vi i föreningen ställt upp nya kärl för plast, metall och tidningar vid Tunnlandsvägen 47. Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att sköta dem så att sorteringen fungerar smidigt och att det ser fint ut. Tyvärr har vi sett att någon ställts dit kartonger och annat avfall som inte hör dit, sånt avfall får man själv transportera till lämplig återvinningscentral alternativt spara i sitt förråd till containrarna ställs ut.

Årsstämma torsdag 4 maj kl 19: Kallelse med dagordning och årsredovisning delas ut till medlemmar två veckor innan stämman.

 Garageplats: Styrelsen har fått in sju intresseanmälningar för garageplats.

 

Mvh Styrelsen

Månadsbrev februari 2017

Information från BRF Tunnan 10

 Infobrev mars 2017

Hej alla boende i Brf Tunnan 10!

Det är härligt att dagarna börjar bli ljusare och att det märks i luften att våren är på väg.

Balkongprojekt etapp 4: I höst planerar styrelsen att starta den 4:e och sista etappen av balkongprojektet. Om intresse finns att bygga till en balkong på Er bostad så anmäl Er på mail till info@tunnan10.se eller till Johan Barkman på Tv 33. Gäller både Bostadsrätt och ni som bor i hyresrätt.

Källsortering: Ytterligare en station för källsortering har placerats ut vid Tunnlandsvägen 47. Nu finns återvinningskärl för papper, glas, plast och metall. Totalt tre stationer för källsortering finns nu för föreningens boende och ni hittar dessa vid gaveln av Tunnlandsvägen 47, 53 och 69. Nu får vi hjälpas åt att det hålls rent och fint där.

Vårstädning: Söndag den 23:e april mellan klockan 12-16 är alla boende välkomna att delta i föreningens vårstädning. Som vanligt ställer vi ut containrar där vi slänger grovsopor så passa på att redan nu se över lägenheten och källarförråd. Vi behöver rensa i Cykelrum/Barnvagnsrum och vill redan nu påminna om att märka upp era cyklar och vagnar med namn och lägenhetsnummer. På städdagen samlar vi ihop det som inte är uppmärkt.

Årsstämma: Årets stämma är bokad till den 4:e maj, tid och plats kommer med kallelsen.

Garage vid Tunnlandsvägen 35: Sophuset har byggts om till två garage som inom kort ska hyras ut. Det större garaget med tillhörande parkeringsplats utanför är av storlek 3,2 m *4,6 m och det lite mindre av storlek 2,7 m *4,6 m. Pris är i dags datum inte spikat men lutar åt 1.400 -1.600 kr/mån för det stora garaget inkl. parkering och 1.000-1.200 kr/mån för det lite mindre garaget. Är du intresserad av att hyra något av garagen vill vi att du mailar info@tunnan10.se så blir du kontaktad inom kort.

Nytt låssystem: Aptusprojektet löper på enligt plan och snart är det dags att tas i bruk. Styrelsen kommer under tre tillfällen att finnas i medlemslokalen bakom Tv 31 och kvittera ut brickor till samtliga boende. Information om hur låssystemet fungerar kommer att delas ut till alla boende och även publiceras på hemsidan.

 

Tid för utlämning av låsbrickor. Obs! Medtag legitimation

 

14 mars 18:00-20:00

19 mars 12:00-14:00

21 mars 18:00-20:00

 

Mvh Styrelsen

Månadsbrev december 2016

Styrelsen informerar december 2016

Hej alla boende i Brf Tunnan 10!  Här kommer årets sista nyhetsbrev från styrelsen.

Källsorteringen stänger den 2/1 2017: Sista tömningen sker den 2 januari 2017.

Vi hänvisar fortsättningsvis till kommunens utplacerade återvinningstationer, den närmaste finns på Abrahamsbergsvägen i hjärtat av Abrahamsberg.

Nytt låssystem: Som ni säkert märkt så håller Bromma lås på att byta vårt nuvarande låssystem till ett modernt system med kodbrickor. Styrelsen har under veckan gåt runt i föreningen för att samla in telefonnummer till porttelefonerna, hos de som inte var hemma så lämnades en lapp där ni ska uppge kontaktuppgifter och lämna eller maila in till styrelsen. Maila uppgifterna snarast möjligt till info@tunnan10.se Tack på förhand!

Nytt bankgironummer för betalning av hyra/avgift: Fastum har bytt bank, viktigt att ni kontrollerar att betalningen går till det nya bankgirot som är: 5157-0323

Har du anmält autogirodragning eller e-faktura behöver du ej vidta någon åtgärd, din betalning styrs då automatiskt över till det nya bankgirot.

Tack för ett fantastiskt år!

 

Hälsningar styrelsen!

Månadsbrev september 2016

Information från BRF Tunnan 10

Månadsbrev  september 2016

Höststädning: Söndagen den 9:e oktober är det dags för höststädning. Peter från Rubb & Stubb kommer med lökar att plantera precis som förra året. Mer info kommer på tavlorna i trapphuset i god tid innan. Som vanligt placerar vi ut ett antal konteinrar på gårdarna att slänga grovsopor i, endast brännbart material. Passa på att städa ur källarförråd och andra skrymlen inför vintern.

källsorteringen: Styrelsen har beslutat att stänga källsorteringen från årsskiftet med anledning av misskötsel under lång tid. Från januari 2017 hänvisar vi till källsorteringsstationen i Abrahamsberg.

Parkering: Att Parkera på föreningens gårdar och utanför sin port är inte tillåtet och det är av högsta vikt att utryckningsfordon kan ta sig fram. All form av överträdelse kommer att bötfällas med undantag för in och urlastning under max 20 minuter. Skyltar med tydlig markering kommer att sättas upp.

Mopedgarage: Styrelsen har beslutat att garaget vid Tunnlandsvägen 35 ska fungerar som mopedförvaring. Boende i Brf Tunnan 10 som är mopedburen och önskar förvaring för minimering av stöld och förstörelse kan meddela styrelsen. info@tunnan10.se

 Parkeringen utanför ”Gamla grovsoprummet”: Parkeringen hyrs ut från 1/9 och tills vidare, skylt om HYRD Parkering sitter uppe. Styrelsen har en plan för området men inget är beslutat i detta nu med vad som ska ske med Sophuset och platsen utanför.

Källargångar: Tillsammans måste vi hålla ordning i trapphus och i våra källare. Man kan tillfälligt ställa undan saker som ska slängas men det får absolut inte blockera framkomligheten. Det är viktigt att följa brandföreskrifterna som finns.

OBS! Se till att dörrarna går i lås till cykelrum och andra allmänna utrymmen i föreningen så vi slipper obehöriga.

 Lediga förråd: För dem som har behov av extra förråd finns nu några lediga för uthyrning. Kontakta styrelsen för mer information. info@tunnan10.se

Hemsidan: Titta gärna in på föreningens hemsida som nu uppdateras kontinuerligt och en hel del information finns att tillgå. Månadsbreven kommer också att publiceras där.

 

 Mvh Styrelsen