Lägenhetsbyte

Om du vill byta din lägenhet och har hittat någon att byta med så måste lägenhetsbytet godkännas av styrelsen samt den andra hyresvärden. Möjligheten att byta sin lägenhet gäller alla som har ett förstahandskontrakt. I hyreslagens 35 § kan man läsa mer om bytesmöjligheten.

Enligt hyreslagen måste du ha beaktansvärda skäl för att få tillstånd till lägenhetsbytet. Det kan till exempel vara att du på grund av ändrade familjeförhållanden behöver mindre eller större bostad. För att styrelsen ska godkänna bytet krävs också att den som flyttar in hos oss har inkomster så att hyran kan betalas samt att det finns goda referenser från tidigare hyresvärd.

Kom ihåg att det är mycket viktigt att du lämnar riktiga uppgifter i bytesansökan och att du, och de du byter med, verkligen flyttar på det sätt som ni har uppgivit i ansökan. Att lämna felaktiga uppgifter eller inte flytta på uppgivet sätt kan vara skäl för uppsägning av hyresavtalet.