Vad är en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening organiseras i nästan samtliga fall som en ekonomisk förening. Detta gäller också BRF Tunnan 10. En ekonomisk förening är ett juridiskt begrepp och en ekonomisk förening regleras av ”Lagen om ekonomiska föreningar”.

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att bedriva ekonomisk verksamhet.  För en bostadsrättsförening består det framförallt i att i samtliga bemärkelser förvalta föreningens/medlemmarnas kapital, det vill säga fastigheterna, på ett sådant sätt att fastigheternas värde bevaras eller ökar. Det föreligger inga krav på att en ekonomisk förening ska gå med vinst, men nollresultat  ska uppnås. Eventuell vinst ska delas ut till medlemmarna. BRF Tunnan 10, liksom de allra flesta bostadsrättsföreningar, delar inte ut vinst i vanlig mening till medlemmarna utan reglerar vinster av verksamheten med att sänka eller undvika att höja  månadsavgifterna.

Vem/vilka är en ekonomisk förening?

En ekonomisk förening består alltså av sina medlemmar som måste vara minst tre stycken. Det är medllemmarna som bestämmer över föreningens verksamhet genom sin rösträtt. BRF Tunnan 10 har en årlig stämma för alla medlemmar som högsta beslutande organ och en vald styrelse bestående av medlemmar som ska verkställa besluten. När föreningen bildas hålls konstituerande möten för att slå fast föreningens stadgar. Stadgarna ligger till grund för alla beslut och all verksamhet i föreningen.