Allmänna ordningsregler och förbud

De allmänna ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättsinnehavare som hyresgäster.

För allas trivsel, tänk på följande:

  • Att ta väl hand om vår förenings egendom.
  • Att inte använda lägenheten eller föreningens övriga utrymmen för annat än de är avsedda.
  • Att medverka till att föreningens stadgar och regler följs.
  • Att inte starta renovering utan att först ta reda på vad som kräver särskilt tillstånd. Läs mer på renovera.
  • Att vid upptäckt av ohyra omedelbart ta kontakt med Anticimex för sanering samt att anmäla detta till fastighetsskötare samt styrelsen.
  • Att inte piska mattor och kläder ut genom fönster eller i trapphusen och inte skaka sängkläder genom fönstren.
  • Att alltid hålla porten stängd, så att skräp och objudna gäster hålls utanför.
  • Att det ska vara rimligt tyst i huset på natten mellan 22.00 och 07.00.
  • Att cyklar, barnvagnar, mattor, skor m.m. enligt brandskyddsbestämmelser inte får förvaras i trapphuset. Vid brand kan fria ytor i trapphuset rädda liv.
  • Det är förbjudet att röka i trapphusen.