Våra bostäder och lokaler

BRF Tunnan 10 har sammanlagt 148 lägenheter och 15 lokaler.

  • 1:or: 8 lägenheter, 26 kvm – 36 kvm
  • 2:or: 116 lägenheter, 41 kvm – 47 kvm
  • 3:or: 24 lägenheter, 60 kvm – 62 kvm