Resultat från Årsstämman 2021

Utvalda

Hej kära grannar!

Vi har genomfört årsstämman enligt plan den 30 juni och vi vill därmed kommunicera reusultatet från denna till er.

Summerat från årsstämman

  1. Av 130 lägenheter så röstade totalt 60 lägenheter, dvs. 46%, i den digitala förhandsröstningen. Tack för att ni tog er tid att rösta, det är väldigt uppskattat (och viktigt) att ni gör er röst hörd.
  2. Samtliga punkter på dagordningen som inte nämns specifikt nedan godkändes av stämman via den digitala omröstningen.
  3. Punkt 10 – stämman beviljade ansvarsfrihet för samtliga styrelsemedlemmar var för sig
  4. Punkt 12 – Harriet Andersson, Peter Fristedt, Daniel Larsson, Claes Järvman och Sara Håkansson valdes till styrelse av stämman till ordinarie styrelseledamöter. Det betyder att styrelsen med Sara har fått ytterligare en ordinarie ledamot.
  5. Punkt 14 – Jonas Wik och Karin Järvman valdes av stämman till valberedning.
  6. Punkt 15 – Stämman godkände förslaget till nya stadgar, som nu har godkänts i två efterföljande stämmor. Detta innebär att vår förening nu har uppdaterade stadgar.
  7. Punkt 16 – Stämman godkände förslaget med att pizzerialokalen återgår till restaurangverksamhet enligt det bifogade förslaget.
  8. Punkt 17-19 – Stämman beslutade att avslå samtliga tre, bifogade motioner.

Vi i styrelsen önskar alla en riktigt skön sommar!

Månadsbrev november 2018

Månadsbrev november 2018

Viktig information om din Hemförsäkring: Med anledning av att den kollektiva Bostadsrättsförsäkringen som föreningen hittills bekostat alla medlemmar, kommer att försvinna för äldre fastigheter som vår. Därför måste samtliga medlemmar själva bekosta den delen. Kontakta ditt försäkringsbolag redan nu och koppla på bostadsrättstillägget från 1/1 2019.

Glöggmingel 13/12: Nytt för i år är att styrelsen bjuder in Alla boende i Brf Tunnan 10 till luciaglöggmingel. Välkomna förbi föreningslokalen bakom Tunnlandsvägen 31 från kl 16:00 och mingla med styrelsen, fastighetsskötare och dina grannar. Vi bjuder på varm glögg, något att äta, och värmer oss vid elden. Mer information kommer upp när vi närmar oss. Varmt välkomna!

Säkra ditt hem: Under den mörka årstiden kan det vara bra att skaffa sig tidstyrd belysning i lägenheten och i fönster som en bra, billig och snabb säkerhetsåtgärd. Mycket information finns på nätet angående hur man kan skydda sig, se bifogade länkar nedan. https://gds.se/inredning/sakerhet/inbrottssakerhethttps://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/

Utöver att se över belysning rekommenderar styrelsen att ta bort insynsskydd från balkongräcket under den mörka årstiden för er som har balkong på bottenplan. Insynsskydd gör det svårare att upptäcka inbrottsförsök och ge inbrottstjuven ett enkelt sätt att gömma sig under inbrottsförsöket, t.ex. när folk går förbi.

Tvättstugor: Vi har nu höjt antal möjliga tvättider från 12st /månad till 16st /mån.Har du problem att kommer igång med Aptus webbokning, ställ dina frågor i Facebook gruppen eller till info@tunnan10.se

Parkera på gatan: En påminnelse till alla boende om att försöka parkera så effektiv som möjligt på Tunnlandsvägen, särskilt vid infarterna. Många fler skulle få plats med sina bilar om vi parkerar bättre och med mindre stora luckor mellan bilarna.

Felanmälan: Styrelsen vill påminna om att felanmälan gällande er lägenhet eller fastigheten görs till TEOGE, avifrågor eller registerutdrag kontakta Fastum. Kontaktuppgifter på tavlan i porten eller på www.tunnan10.se

 

Månadsbrev oktober 2018

Information från BRF Tunnan 10

 

Infobrev oktober 2018

Viktig information om din Hemförsäkring: Med anledning av att den kollektiva Bostadsrättsförsäkringen som föreningen hittills bekostat alla medlemmar, kommer att försvinna för äldre fastigheter som vår. Därför måste samtliga medlemmar att från den 1 januari 2019 att själva få bekosta den delen. Kontakta ditt försäkringsbolag redan nu och koppla på bostadsrättstillägget från 1/1 2019.

Höststädning: söndag 21 oktober planerar vi för höststädning. Ett antal Containrar ställs ut på föreningens gårdar för uppsamling av grovsopor. OBS! EJ ELEKTRONIK! Från torsdag 18/1 – måndag 22/10 finns containrarna på plats.Vi träffas vid föreningslokalen bakom Tunnlandsvägen 31 kl.12:00 och kör på så länge vi orkar eller fram till kl. 16:00. Korvgrillning med fika och varm dryck utanför lokalen från ca kl.14:00.

Varmt välkomna!

Öppna fönster och dörrar i trapphus: Styrelsen vill påminna om att inte ställa upp porten för att sedan låta den stå öppen nattetid. Visst kan man behöva ställa upp och vädra ibland men bra om vi hjälps åt att hålla stängt. Det är inte tillåtet att öppna fönster i trapphusen utan att de är förankrade. Fönsterstop i metall ska monteras på samtliga fönster i trapphusen inom kort.

Facebooksida: Styrelsen har startat en Face Bookgrupp åt föreningen, här kommer vi presentera information och vi kan ge varandra tips. Sök på Brf Tunnan 10. Välkomna!

 Motioner inför stämma: Styrelsen vill påminna om möjligheten att lämna in motioner inför stämman i vår. Medlem som vill få ett ärende behandlat vid stämman skall skriftligen framställa sin begäran senast den 15 januari. Maila info@tunnan10.se eller posta brev till Berenika Westerlund, Tunnlandsvägen 75, 168 36 Bromma.

Pågående projekt i föreningen: Lite information om vad som pågår i styrelserummet just nu är att vi undersöker möjligheten till solceller på föreningens tak. Parkeringen på Tunnlandsvägen 35 utökas med ytterligare en parkeringsplats. Pizzerialokalen och lokalen i port 59 väntar fortfarande på bygglov.

Felanmälan: Styrelsen vill påminna om att felanmälan gällande er lägenhet eller fastigheten görs till TEOGE, avifrågor eller registerutdrag kontakta Fastum. Kontaktuppgifter på tavlan i porten eller på www.tunnan10.se

 

Hälsningar styrelsen

 

Månadsbrev april 2017

Månadsbrev  april 2017

Hej alla boende i Brf Tunnan 10!

Viktiga datum för det nya låssystemet:

Cykelförråden nås numera bara med brickan

10/4 Alla lås till källare byts ut.

24/4 Kan ni börja boka tvättider från 1 maj och framåt via det nya bokningssystemet.

1/5 Preliminärt: Entrédörrarnas lås byts ut.

Efter 1/5 hoppas vi att det nya systemet fungerar fullt ut.

Vårstädning:  Söndagen den 23:e april mellan klockan 12-16  är alla boende välkomna att delta i föreningens vårstädning.  Vill man göra en insats innan vårstädningen kan man kontakta någon i styrelsen, det finns trädgårdsverktyg att låna. Vi bjuder på korvgrillning under dagen och hoppas på vackert väder!Källsorteringen: Som vi nämnt tidigare har vi i föreningen ställt upp nya kärl för plast, metall och tidningar vid Tunnlandsvägen 47. Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att sköta dem så att sorteringen fungerar smidigt och att det ser fint ut. Tyvärr har vi sett att någon ställts dit kartonger och annat avfall som inte hör dit, sånt avfall får man själv transportera till lämplig återvinningscentral alternativt spara i sitt förråd till containrarna ställs ut.

Årsstämma torsdag 4 maj kl 19: Kallelse med dagordning och årsredovisning delas ut till medlemmar två veckor innan stämman.

 Garageplats: Styrelsen har fått in sju intresseanmälningar för garageplats.

 

Mvh Styrelsen