Resultat från Årsstämman 2021

Utvalda

Hej kära grannar!

Vi har genomfört årsstämman enligt plan den 30 juni och vi vill därmed kommunicera reusultatet från denna till er.

Summerat från årsstämman

  1. Av 130 lägenheter så röstade totalt 60 lägenheter, dvs. 46%, i den digitala förhandsröstningen. Tack för att ni tog er tid att rösta, det är väldigt uppskattat (och viktigt) att ni gör er röst hörd.
  2. Samtliga punkter på dagordningen som inte nämns specifikt nedan godkändes av stämman via den digitala omröstningen.
  3. Punkt 10 – stämman beviljade ansvarsfrihet för samtliga styrelsemedlemmar var för sig
  4. Punkt 12 – Harriet Andersson, Peter Fristedt, Daniel Larsson, Claes Järvman och Sara Håkansson valdes till styrelse av stämman till ordinarie styrelseledamöter. Det betyder att styrelsen med Sara har fått ytterligare en ordinarie ledamot.
  5. Punkt 14 – Jonas Wik och Karin Järvman valdes av stämman till valberedning.
  6. Punkt 15 – Stämman godkände förslaget till nya stadgar, som nu har godkänts i två efterföljande stämmor. Detta innebär att vår förening nu har uppdaterade stadgar.
  7. Punkt 16 – Stämman godkände förslaget med att pizzerialokalen återgår till restaurangverksamhet enligt det bifogade förslaget.
  8. Punkt 17-19 – Stämman beslutade att avslå samtliga tre, bifogade motioner.

Vi i styrelsen önskar alla en riktigt skön sommar!

Inför årsstämman – Presentation förslag för pizzerialokal

Utvalda

Hej kära grannar!

Vi kommer alldeles strax att dela ut kallelsen inför årsstämman i era brevlådor.

En beslutspunkt som står med på agendan är vad vi vill göra med den tidigare pizzerialokalen. I kallelsen finns ett förslag i text, men nedan kan ni läsa en mer grafisk version av förslaget som ger mer underlag och känsla vad vi vill uppnå.

Årsstämma 2021, kallelse kommer snart

Utvalda

Hej kära medlemmar och grannar,

Styrelsen vill med detta korta inlägg bara informera att kallelse till årsstämma kommer inom kort. Vi behöver avvakta årsredovisning innan vi kan lägga den i era brevlådor.

Årsstämman kommer att ske i den senare delen av månaden juni.

Mvh
Styrelsen

Beslut Extrastämman

Utvalda

Hej kära grannar!

Vi vill meddela att de föreslagna nya stadgarna har godkänts av er medlemmar som har röstat i den första av två omröstningar.
100% av de röstande röstade för förslaget.
Nästa steg är att vi gör en till omröstning i den kommande årsstämman för ge det slutliga godkännandet av de föreslagna stadgarna.

Notera att årsstämman kommer att genomföras på samma digitala format.
Därmed vet vi hur det går till nu när vi alla har provat det en första gång.
Kallelse till årsstämman kommer alltså i brevlådan med en länk till den digitala förhandsröstningen.
Vi återkommer med mer information.

Ha en fin vecka!
/ Styrelsen

Sista dag 20210420 för att rösta till extrastämman

Utvalda

Hej kära grannar!

Vi vill bara påminna om att i morgon tisdag (20210420) är sista dagen för att rösta till extrastämman.
Det är viktigt att så många som möjligt tar ställning och röstar.
Frågan som ni röstar om är förslaget till nya stadgar som ni har fått i era brevlådor.

Anledningen till uppdateringen är dels att det har skett en del lagförändringar som vi behöver föhålla oss till, samt att vi hoppas att de nya stadgarna är mer lätta att ta till sig. Det liggande förslaget till nya stadgar baserar sig på mönsterstadgarna från Fastighetsägarna.

Vi önskar en fin vecka i vårsolen!

Mvh Styrelsen

Månadsbrev april 2020


Månadsbrev april 2020

Källsortering matavfall: Låsta skåp för matavfall finns utplacerade på gårdarna 73-77, 61-65, 49-53, 37-41, hoppas att det källsorteras flitigt i var mans hem, eller att ni snart ska komma igång – Obligatorisk matsortering kommer att bli verklighet från 2023.

Nyckel till skåpet är föreningens gamla portnyckel, märkt med P om någon har den kvar, om inte så kan ni beställa nyckel via felanmälan hos TEOGE. Papperspåsar finns för påfyllning i tvättstugorna, alternativt gör en beställning via felanmälan hos TEOGE.

Byte ekonomisk förvaltning: Föreningen har vid årsskiftet lagt hela förvaltningen hos TEOGE, anledningen till det är framför allt att få en helhetsbild av ekonomi och teknik tillsammans.

Felanmälan: Felanmälan gällande bostad eller fastigheten görs till TEOGE, https://www.teoge.se/felanmalan

Avifrågor och registerutdrag: Hanteras av servicegruppen och kan nås

vardagar 07:00 – 16:00 på telefonnummer 08-410 828 50

Årsstämma:  Årsstämman är i år bokad till den 9 juni kl 18:00 i Kyrkan vid Brommaplan, separat kallelse kommer i brevlådan tillsammans med Årsredovisning och revisionsberättelse.

Med anledning av läget i samhället och Hälsomyndighetens rekommendationer, återstår det att se om vi kan hålla stämman enligt plan.

Sommartider:  Nu kommer den tid när vi vistas ute mer, tänk på ordningsregler och visa hänsyn till dina grannar.

Trädgårdsprojektet: Det arbete som påbörjades förra sommaren fortsätter i år, det finns massor att ta tag i för den som önskar. Ni som är intresserade av att engagera Er, ta ett större ansvar och påverka utemiljön där ni bor, hör av er till info@tunnan10.se  eller så träffas vi på städdagen söndag 26 april – Välkomna!


Trapphusrenovering: Som flera av Er har noterat renoveras trapphusen löpande och de flesta är redan klara, några trapphus återstår – Avisering från Strömgrens Måleri sätts upp i porten när renovering är planerad.