Månadsbrev september 2016

Information från BRF Tunnan 10

Månadsbrev  september 2016

Höststädning: Söndagen den 9:e oktober är det dags för höststädning. Peter från Rubb & Stubb kommer med lökar att plantera precis som förra året. Mer info kommer på tavlorna i trapphuset i god tid innan. Som vanligt placerar vi ut ett antal konteinrar på gårdarna att slänga grovsopor i, endast brännbart material. Passa på att städa ur källarförråd och andra skrymlen inför vintern.

källsorteringen: Styrelsen har beslutat att stänga källsorteringen från årsskiftet med anledning av misskötsel under lång tid. Från januari 2017 hänvisar vi till källsorteringsstationen i Abrahamsberg.

Parkering: Att Parkera på föreningens gårdar och utanför sin port är inte tillåtet och det är av högsta vikt att utryckningsfordon kan ta sig fram. All form av överträdelse kommer att bötfällas med undantag för in och urlastning under max 20 minuter. Skyltar med tydlig markering kommer att sättas upp.

Mopedgarage: Styrelsen har beslutat att garaget vid Tunnlandsvägen 35 ska fungerar som mopedförvaring. Boende i Brf Tunnan 10 som är mopedburen och önskar förvaring för minimering av stöld och förstörelse kan meddela styrelsen. info@tunnan10.se

 Parkeringen utanför ”Gamla grovsoprummet”: Parkeringen hyrs ut från 1/9 och tills vidare, skylt om HYRD Parkering sitter uppe. Styrelsen har en plan för området men inget är beslutat i detta nu med vad som ska ske med Sophuset och platsen utanför.

Källargångar: Tillsammans måste vi hålla ordning i trapphus och i våra källare. Man kan tillfälligt ställa undan saker som ska slängas men det får absolut inte blockera framkomligheten. Det är viktigt att följa brandföreskrifterna som finns.

OBS! Se till att dörrarna går i lås till cykelrum och andra allmänna utrymmen i föreningen så vi slipper obehöriga.

 Lediga förråd: För dem som har behov av extra förråd finns nu några lediga för uthyrning. Kontakta styrelsen för mer information. info@tunnan10.se

Hemsidan: Titta gärna in på föreningens hemsida som nu uppdateras kontinuerligt och en hel del information finns att tillgå. Månadsbreven kommer också att publiceras där.

 

 Mvh Styrelsen