Månadsbrev december 2016

Styrelsen informerar december 2016

Hej alla boende i Brf Tunnan 10!  Här kommer årets sista nyhetsbrev från styrelsen.

Källsorteringen stänger den 2/1 2017: Sista tömningen sker den 2 januari 2017.

Vi hänvisar fortsättningsvis till kommunens utplacerade återvinningstationer, den närmaste finns på Abrahamsbergsvägen i hjärtat av Abrahamsberg.

Nytt låssystem: Som ni säkert märkt så håller Bromma lås på att byta vårt nuvarande låssystem till ett modernt system med kodbrickor. Styrelsen har under veckan gåt runt i föreningen för att samla in telefonnummer till porttelefonerna, hos de som inte var hemma så lämnades en lapp där ni ska uppge kontaktuppgifter och lämna eller maila in till styrelsen. Maila uppgifterna snarast möjligt till info@tunnan10.se Tack på förhand!

Nytt bankgironummer för betalning av hyra/avgift: Fastum har bytt bank, viktigt att ni kontrollerar att betalningen går till det nya bankgirot som är: 5157-0323

Har du anmält autogirodragning eller e-faktura behöver du ej vidta någon åtgärd, din betalning styrs då automatiskt över till det nya bankgirot.

Tack för ett fantastiskt år!

 

Hälsningar styrelsen!