Månadsbrev november 2018

Månadsbrev november 2018

Viktig information om din Hemförsäkring: Med anledning av att den kollektiva Bostadsrättsförsäkringen som föreningen hittills bekostat alla medlemmar, kommer att försvinna för äldre fastigheter som vår. Därför måste samtliga medlemmar själva bekosta den delen. Kontakta ditt försäkringsbolag redan nu och koppla på bostadsrättstillägget från 1/1 2019.

Glöggmingel 13/12: Nytt för i år är att styrelsen bjuder in Alla boende i Brf Tunnan 10 till luciaglöggmingel. Välkomna förbi föreningslokalen bakom Tunnlandsvägen 31 från kl 16:00 och mingla med styrelsen, fastighetsskötare och dina grannar. Vi bjuder på varm glögg, något att äta, och värmer oss vid elden. Mer information kommer upp när vi närmar oss. Varmt välkomna!

Säkra ditt hem: Under den mörka årstiden kan det vara bra att skaffa sig tidstyrd belysning i lägenheten och i fönster som en bra, billig och snabb säkerhetsåtgärd. Mycket information finns på nätet angående hur man kan skydda sig, se bifogade länkar nedan. https://gds.se/inredning/sakerhet/inbrottssakerhethttps://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/

Utöver att se över belysning rekommenderar styrelsen att ta bort insynsskydd från balkongräcket under den mörka årstiden för er som har balkong på bottenplan. Insynsskydd gör det svårare att upptäcka inbrottsförsök och ge inbrottstjuven ett enkelt sätt att gömma sig under inbrottsförsöket, t.ex. när folk går förbi.

Tvättstugor: Vi har nu höjt antal möjliga tvättider från 12st /månad till 16st /mån.Har du problem att kommer igång med Aptus webbokning, ställ dina frågor i Facebook gruppen eller till info@tunnan10.se

Parkera på gatan: En påminnelse till alla boende om att försöka parkera så effektiv som möjligt på Tunnlandsvägen, särskilt vid infarterna. Många fler skulle få plats med sina bilar om vi parkerar bättre och med mindre stora luckor mellan bilarna.

Felanmälan: Styrelsen vill påminna om att felanmälan gällande er lägenhet eller fastigheten görs till TEOGE, avifrågor eller registerutdrag kontakta Fastum. Kontaktuppgifter på tavlan i porten eller på www.tunnan10.se