Städdag 26/4

Vårstädning i Brf Tunnan 10

Söndag 26 april kl.12:00 – 16:00

Bästa grannar!

Våren är här och trotts pandemi och jobbiga tider för många behöver vi hjälpas åt att städa upp efter vintern. Containrar för grovsopor är beställda och placeras ut på gårdarna mellan den 23 – 27 april, se till att rensa i källare, förråd och andra skrymslen.

OBS! Enskild uppsamling för El skrot som inte får blandas ihop med brännbart.  Korvgrillning och fika utanför lokalen från ca kl.14:00

Vi samlas vid föreningslokalen bakom Tunnlandsvägen 31 för en gemensam genomgång och information. Här finns krattor, sopborstar, spadar, plastsäckar och annat som kan behövas, sen sprider vi ut oss på gårdarna och gör sommarfint.

Det finns något för alla och det är valfritt vad man vill bidra med till föreningen.    Utemöbler ska rengöras, cykelrummen rensas ur, rabatter gödslas och rensas, odlingslådorna behöver tas om hand av er som anmält intresse.

Peter från Rubb & Stubb och Fastighetsskötare Robert från TEOGE är med och hjälper till som vanligt.

Väl värt att tänka på är att Allt vi gör själva bidrar till lägre kostnader och större trivsel i föreningen.

Varmt välkomna!         

Månadsbrev november 2018

Månadsbrev november 2018

Viktig information om din Hemförsäkring: Med anledning av att den kollektiva Bostadsrättsförsäkringen som föreningen hittills bekostat alla medlemmar, kommer att försvinna för äldre fastigheter som vår. Därför måste samtliga medlemmar själva bekosta den delen. Kontakta ditt försäkringsbolag redan nu och koppla på bostadsrättstillägget från 1/1 2019.

Glöggmingel 13/12: Nytt för i år är att styrelsen bjuder in Alla boende i Brf Tunnan 10 till luciaglöggmingel. Välkomna förbi föreningslokalen bakom Tunnlandsvägen 31 från kl 16:00 och mingla med styrelsen, fastighetsskötare och dina grannar. Vi bjuder på varm glögg, något att äta, och värmer oss vid elden. Mer information kommer upp när vi närmar oss. Varmt välkomna!

Säkra ditt hem: Under den mörka årstiden kan det vara bra att skaffa sig tidstyrd belysning i lägenheten och i fönster som en bra, billig och snabb säkerhetsåtgärd. Mycket information finns på nätet angående hur man kan skydda sig, se bifogade länkar nedan. https://gds.se/inredning/sakerhet/inbrottssakerhethttps://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/

Utöver att se över belysning rekommenderar styrelsen att ta bort insynsskydd från balkongräcket under den mörka årstiden för er som har balkong på bottenplan. Insynsskydd gör det svårare att upptäcka inbrottsförsök och ge inbrottstjuven ett enkelt sätt att gömma sig under inbrottsförsöket, t.ex. när folk går förbi.

Tvättstugor: Vi har nu höjt antal möjliga tvättider från 12st /månad till 16st /mån.Har du problem att kommer igång med Aptus webbokning, ställ dina frågor i Facebook gruppen eller till info@tunnan10.se

Parkera på gatan: En påminnelse till alla boende om att försöka parkera så effektiv som möjligt på Tunnlandsvägen, särskilt vid infarterna. Många fler skulle få plats med sina bilar om vi parkerar bättre och med mindre stora luckor mellan bilarna.

Felanmälan: Styrelsen vill påminna om att felanmälan gällande er lägenhet eller fastigheten görs till TEOGE, avifrågor eller registerutdrag kontakta Fastum. Kontaktuppgifter på tavlan i porten eller på www.tunnan10.se

 

Månadsbrev oktober 2018

Information från BRF Tunnan 10

 

Infobrev oktober 2018

Viktig information om din Hemförsäkring: Med anledning av att den kollektiva Bostadsrättsförsäkringen som föreningen hittills bekostat alla medlemmar, kommer att försvinna för äldre fastigheter som vår. Därför måste samtliga medlemmar att från den 1 januari 2019 att själva få bekosta den delen. Kontakta ditt försäkringsbolag redan nu och koppla på bostadsrättstillägget från 1/1 2019.

Höststädning: söndag 21 oktober planerar vi för höststädning. Ett antal Containrar ställs ut på föreningens gårdar för uppsamling av grovsopor. OBS! EJ ELEKTRONIK! Från torsdag 18/1 – måndag 22/10 finns containrarna på plats.Vi träffas vid föreningslokalen bakom Tunnlandsvägen 31 kl.12:00 och kör på så länge vi orkar eller fram till kl. 16:00. Korvgrillning med fika och varm dryck utanför lokalen från ca kl.14:00.

Varmt välkomna!

Öppna fönster och dörrar i trapphus: Styrelsen vill påminna om att inte ställa upp porten för att sedan låta den stå öppen nattetid. Visst kan man behöva ställa upp och vädra ibland men bra om vi hjälps åt att hålla stängt. Det är inte tillåtet att öppna fönster i trapphusen utan att de är förankrade. Fönsterstop i metall ska monteras på samtliga fönster i trapphusen inom kort.

Facebooksida: Styrelsen har startat en Face Bookgrupp åt föreningen, här kommer vi presentera information och vi kan ge varandra tips. Sök på Brf Tunnan 10. Välkomna!

 Motioner inför stämma: Styrelsen vill påminna om möjligheten att lämna in motioner inför stämman i vår. Medlem som vill få ett ärende behandlat vid stämman skall skriftligen framställa sin begäran senast den 15 januari. Maila info@tunnan10.se eller posta brev till Berenika Westerlund, Tunnlandsvägen 75, 168 36 Bromma.

Pågående projekt i föreningen: Lite information om vad som pågår i styrelserummet just nu är att vi undersöker möjligheten till solceller på föreningens tak. Parkeringen på Tunnlandsvägen 35 utökas med ytterligare en parkeringsplats. Pizzerialokalen och lokalen i port 59 väntar fortfarande på bygglov.

Felanmälan: Styrelsen vill påminna om att felanmälan gällande er lägenhet eller fastigheten görs till TEOGE, avifrågor eller registerutdrag kontakta Fastum. Kontaktuppgifter på tavlan i porten eller på www.tunnan10.se

 

Hälsningar styrelsen

 

Informationsbrev oktober

Höststädning söndag 15/10:

Vi samlas kl.12:00 för att med gemensam kraft göra fint på föreningens gårdar. På hösten har vi rutin att sätta vårlökar i rabatterna och i år har vi även tagit in hjälp med att städa Cykel/Barnvagnsrum och källare. Korvgrillning och fika utanför lokalen vid Tunnlandsvägen 31-35.

Containrar för grovsopor finns utställda mellan den 13 – 16 oktober. OBS! EJ Elektronik.

Städning och upprensning av cykelförråd och gemensamma källarytor:

I samband med höststädning ska städning av cykelförråd och källargångar genomföras av Mälarö Städ, en underentreprenör till TEOGE under v 42. För att underlätta städningen behöver vissa förberedelser göras av alla boende, dessa förberedelser ska vara klara den 15:e oktober, se nedan

För cykelförråd gäller:

– Markera din cykel med namn, lägenhetsnummer och (OBS VIKTIGT!) årtal 2017

– Lås inte fast din cykel i cykelrummet under v 42, allt ska gå att flytta.

– Omarkerade cyklar städas bort.

För källare gäller:

– Alla golvytor ska vara fritt tillgängliga och personliga persedlar ska förvaras i det egna lägenhetsförrådet

– Föremål som inte ska förvaras i gemensamma källarutrymmen (allt) kommer att städas bort

Balkongprojektet:

Tredje veckan i oktober kommer Balcona att börja resa ställningar inför balkongbygge i vinter, de som berörs är boende på Tunnlandsvägen 55-59 och 67-71.

Ombyggnaden av pizzerialokalen:

Arbetet fortgår med bygglov och projektering.

Parkering Tunnlandsvägen 35:

Arbetet fortgår med marklov och projektering.

Mvh Styrelsen

Höststädning söndag 15/10

Städdag i Brf Tunnan 10 

Söndag 15 oktober kl.12:00 – 16:00 

 Kära grannar!  

 Höststädning stundar i föreningen och i år ska vi precis som i fjol plantera lökar i rabatterna för en ännu trevligare och vackrare vår.  

 I samband med höststädning ska städning av cykelförråd och källargångar genomföras av Mälarö Städ under v 42. För att underlätta städningen behöver vissa förberedelser göras av alla boende, dessa förberedelser ska vara klara den 15:e oktober, se månadsbrevet för mer information. 

 Containrar för grovsopor finns utställda mellan den 13 – 16 oktober. OBS! EJ Elektronik. 

 Vi samlas vid lokalen bakom Tunnlandsvägen 31 för en gemensam genomgång och information, sen sprider vi ut oss till gårdarna eller valfritt vad vi önskar ta tag i.     

 Väl värt att tänka på är att Allt vi gör själva bidrar till lägre kostnader och större trivsel i föreningen. 

 Korvgrillning och fika utanför lokalen.  

 Välkomna! 

 // Styrelsen